Katalog szkół wyższych i policealnych ze Śląska i Małopolski. Najważniejsze informacje o edukacji dla maturzystów z powiatu pszczyńskiego i okolic.

dukacja, szkoła, wyższa, studia, studiowanie, nauka, uniwersytet, katowice, pszczyna, tychy, kraków, bielsko, katalog, zawód, specjalizacja, kierunek

Strona zawiera szczegółowy katalog szkół wyższych, policealnych oraz innych szkół z województw śląskiego oraz małopolskiego dla absolwentów szkół średnich, a także najważniejsze informacje w związku z rekrutacją i naborem.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 
 
 

 
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny; Biologii i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologiczny; Informatyki i Nauki o Materiałach; Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa i Administracji; Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego; Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uniwersytet Śląski oferuje 53 kierunki studiów i prawie 160 specjalności. Uczelnia kształci obecnie prawie 40 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Lifelong Learning Programme/Erasmus. W sumie Uniwersytet zawarł prawie 600 umów o współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami z zagranicy, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

Szeroka oferta kształcenia na Uniwersytecie Śląskim dodatkowo wzbogacona jest możliwością rozwijania indywidualnych umiejętności i pasji. Na każdym wydziale działają liczne koła naukowe oraz artystyczne. W całym Uniwersytecie jest ich ponad 200. Życie studenckie pozwalają urozmaicić m.in. AZS – Akademicki Związek Sportowy i AEGEE – Europejskie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej. Prężnie działają prowadzone przez studentów media, zespoły artystyczne i gazety: „Suplement”, „Kampus”, Studenckie Studio Radiowe „Egida” (jedna z najstarszych radiostacji akademickich w Polsce), a także Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” i Akademicki Chór „Harmonia”. Ponadto aktywnie działa Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ, która jest siłą napędową inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych, nie zapominając o organizowaniu rozrywki
Uniwersytet Śląski zapewnia zakwaterowanie w 10 nowoczesnych akademikach w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie, w których znajdują się zarówno pokoje jednoosobowe, jak i typu „studio”. Standardem jest wolny dostęp do Internetu w każdym pokoju. Oprócz tego bazę socjalną uczelni tworzą stołówki studenckie oraz bufety.
Dzięki dynamicznym działaniom Biura Karier UŚ, wychodzimy naprzeciw potrzebom studentów oraz rynku pracy. Prowadzimy zintegrowane działania służące zintensyfikowaniu kontaktu młodych ludzi z pracodawcami, takie jak: praktyki, staże, spotkania z przedstawicielami pracodawców, targi pracy i szkolenia, które organizowane są przez specjalistów Biura Karier UŚ, doradców zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców. Dodatkowo prowadzimy badania losów naszych dotychczasowych absolwentów oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Oprócz prawie 600 projektów badawczych, współrealizowanych obecnie z różnymi instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w tym biznesowymi i gospodarczymi, Uniwersytet Śląski realizuje ponad 1000 własnych projektów. Wśród nich wiele ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce. Wymienię tylko kilka z nich: badania interdyscyplinarne w zakresie zdrowia i medycyny (np. badanie właściwości nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów, poszukiwanie stabilnych form amorficznych lekarstw, charakteryzujących się doskonałą biodostępnością, badania nad strukturą i właściwościami nanokrystalicznego stopu z pamięcią kształtu NiTi), badania w zakresie zmian klimatycznych (np. badania polarne, w tym prognozy zmian zlodowacenia Arktyki oraz wzrostu poziomu oceanu światowego w efekcie ocieplania klimatu, zmiany klimatu w Arktyce i Antarktyce, określenie trendów występowania klimatycznych zdarzeń ekstremalnych w Polsce i ustalenie wskaźników do prognozowania zagrożeń tymi zjawiskami), badania w zakresie przyrody i ochrony środowiska (np. odnawialna energia geotermalna, stworzenie i wdrożenie platformy TILLING jako trwałego narzędzia genomiki funkcjonalnej oraz doskonalenia cech użytkowych i wzbogacania materiałów hodowlanych roślin na przykładzie jęczmienia) i wiele innych.

Te przykładowe, wyżej wymienione, jak również wiele innych działań Uniwersytetu Śląskiego, znakomicie wpisują się w realizację, dla nas oczywistych, kierunków myślenia i działania uczelni nowoczesnej i skutecznie reagującej na wyzwania nowych czasów, bo przecież, jak głosi jedna z dewiz VII Programu Ramowego Unii Europejskiej: „Tomorrow====='s answers start today!”.

Uczelnia oferuje naukę na kierunkach:

Wydział Artystyczny - kierunki studiów:
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
- Grafika
- Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - kierunki studiów:
- Biologia
- Biotechnologia
- Ochrona środowiska

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji - (Wydział w Cieszynie) - kierunki studiów:
- Etnologia
- Pedagogika

Wydział Filologiczny (wydział w Katowicach) - kierunki studiów:
- Filologia polska ( Wydział w Katowicach)
- Filologia klasyczna
- Filologia polska ( Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku)
- Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- Kulturoznawstwo
- Komunikacja promocyjna i kryzysowa

Wydział Filologiczny (wydział w Sosnowcu ) - kierunki studiów:
- Filologia angielska
- Filologia germańska
- Filologia - języki stosowane- język francuski i język angielski
- Filologia - romańska
- Filologia - język francuski
- Filologia - język włoski
- Filologia - włoska
- Filologia - język hiszpański
- Filologia - rosyjska
- Filologia - rosjoznawstwo
- Filologia - język rosyjski
- Filologia - słowiańska

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - kierunki studiów:
- Inżyniera materiałowa
- Edukacja techniczno - informatyczna
- Mechatronika
- Inżynieria biomedyczna
- Informatyka

Wydział Matematyki Fizyki i Chemii - kierunki studiów:
- Matematyka
- Informatyka
- Fizyka
- Fizyka medyczna
- Fizyka techniczna
- Ekonofizyka
- Biofizyka
- Chemia
- Technologia chemiczna

Wydział Nauk o Ziemi - kierunki studiów:
- Geografia
- Geologia
- Geofizyka

Wydział Nauk Społecznych - kierunki studiów:
- Filozofia
- Politologia
- Praca socjalna
- Socjologia
- Doradztwo filozoficzne i coaching
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- Historia
- Historia sztuki

Wydział Pedagogiki i Psychologii - kierunki studiów:
- Psychologia
- Pedagogika

Wydział Prawa i Administracji - kierunki studiów:
- Prawo
- Administracja

Wydział Radia i Telewizji - kierunki studiów:
- Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
- Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
- Reżyseria

Wydział Teologiczny - kierunki studiów:
- Nauki o rodzinie
- Teologia

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych - kierunki studiów:
- Politologia

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne - studia międzykierunkowe

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno -Przyrodnicze - studia międzykierunkowe

Szkoła Zarządzania - kierunki studiów:
- Zarządzanie


SZCZEGÓŁY REKRUTACJI NA OFICJALNEJ STRONIE UCZELNI - www.us.edu.pl

źródło: us.edu.pl


 
 

ZNAJDŹ SZKOŁĘ

 
 
 
Najczęściej czytane artykuły
Prawa autorskie:
Zawartość portalu edukacja.pszczynska.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki i inne pliki tworzące serwisy w tej domenie stanowią wyłączną własność Grupy Terrabit Janusz Hess lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści znajdujących się na portalu edukacja.pszczynska.pl za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej BEZ ZGODY GRUPY TERRABIT JANUSZ HESS JEST ZABRONIONE.

Katalog szkół wyższych i policealnych ze Śląska i Małopolski. Najważniejsze informacje o edukacji dla maturzystów z powiatu pszczyńskiego i okolic.

Strona zawiera szczegółowy katalog szkół wyższych, policealnych oraz innych szkół z województw śląskiego oraz małopolskiego dla absolwentów szkół średnich, a także najważniejsze informacje w związku z rekrutacją i naborem.

dukacja, szkoła, wyższa, studia, studiowanie, nauka, uniwersytet, katowice, pszczyna, tychy, kraków, bielsko, katalog, zawód, specjalizacja, kierunek

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz